Sverre Kurseth og Henning Midtgård ein 17. mai for ein del år sidan.Begge er no borte.

HER ER EG GJESTEVOKALIST MED GRUPPA PLUTO

HER ER EG PÅ SCENA PÅ GRAND OLE OPRY (The Ryman) I NASHVILLE-1985.

Skuletur på Hovdeåsen i 1956. Ole Alnes slutta som lærar i Hundeidvik i 1958,då tok Kjell Petter Ulstein over.Ole Alnes flytta til Ørsta.Både han og kona lever framleis. Hans Hovden har teke bildet.Eg fekk det tilsendt frå Leiv Utgård.Tusen takk ! Her er også ein annan versjon av same bildet med namna påførde.

Her er namna: 1. PER ASBJØRN UTGÅRD 2.HARALD UTGÅRD 3.KJELL ROTNES 4.ODDNY UTGÅRD 5.ASBJØRG HUNDEIDE 6.KARI LISE UTGAÅRD 7.LÆRAR OLE ALNES 8.OVE BJØRKAVÅG 9.JAN KURSETH 10.SIGURD HERMANSEN 11.SIGRID KURSETH 12.SVEIN MIDTGÅRD 13.LEIDULF ALNES 14.KJELL ARNE UTGÅRD 15.ASBJØRN KURSETH 16.HELGE HERMANSEN 17.LEIV UTGÅRD 18.PETTER ARNE UTGÅRD

TORKJELL UTGÅRD,PETTER KURSETH,TORGEIR UTGÅRD,LARS ELDAR MYRSETH,ANNE UTGÅRD,MARIT MIDTGÅRD,RANDI MYRSETH,BODIL BJØRKAVÅG

Søster mi,Inger Kurseth (Tandstad) tar sine fyrste steg.

Roy Jackson,Lars O. Utgård (Myre-Lars) og Martin Kurseth på jakt i Amerika.Lars og Martin (bror til min far) var syskenbarn og jobba fleire år i lag i Amerika.Martin drukna i Amerika i 1955.Roy Jackson var i slekt med Myre-Lars og budde i Amerika.

17. mai-1939,toget er ved Yste-Myrane. 1.JOHN UTGÅRD 2.HENNING MIDTGÅRD 3.JOHNNY MYRSETH 4.LARS B. KURSETH (Bror til Sverre) 5.KNUT SKARBERG 6.OLE H. UTGÅRD (Andersgarden) 7.OLE MYRSETH 8.BRIT SKÅDEN 9.ALVHILD SKÅDEN 10.OLGA K. UTGÅRD (Nordstrand) 11.DAGNY HOVDEN (Vedvik) 12.ØYVIND SKÅDEN (Lærar i bygda) 13.xxxxx 14.xxxxx 15.ANNY KURSETH (Rokstad) 16.OLINE KURSETH (Bueide) 17.PETRINE UTGÅRD (Alnes) 18.ANNY HOVDEN (Strand) 19.BORGNY ROTNES 20.SOLVEIG MYRSETH (Monsholm ???) 21.xxxxx 22.xxxxx 23.HANS O. UTGÅRD 24.xxxxx 25.xxxxx 26.JON GJÆVENES 27.SVERRE KURSETH 28.xxxxx Tek gjerne imot evt. rettingar og namna på dei som manglar.

Takk til Leiv Utgård for bildet og personopplysningane.

Svein og Marie Grimstad med familie på sætretur seint på 50 talet.Marie Grimstad (Utgård) er frå Hundeidvik og er syster til Jorunn Bueide og Petra Abelseth Rotnes.Borna heiter Marit (Hessen),Sindre og Hermann.Hermann døydde av kreft berre 19 år gamal,han var fødd i 1951. Marie og Svein bur på Grimstad i Hareid.

Johnny Myrseth og Svein Grimstad på skitur i 1949.Takk til Svein Grimstad for at eg fekk bruke bildet.

Solveig og Ragnvald Kurseth (min tante og onkel) smaker på dansk øl på en danmarkstur for mange år sidan.Begge er forlengst døde. Dama til høgre er ukjend for meg.

Ragnvald Kurseth og Petter Myrseth (Bø-Petter) på sykkeltur,truleg i Fasteindalen i 1937.

Lars Kurseth,Paula Kurseth,Herbjørg Hatlemark,Lars Hatlemark,Borgny Henningsdatter Tynes (Utgård)

Hundeidvikpensjonistar på tur. På bildet frå venstre: Ukjend,Leif Urke,Oline Urke,Berta Myrseth,Hans Midtgård,Marte Myrseth Utgård,Thea Utgård,Lars L. Utgård,Lars Kurseth,Marte Kurseth Utgård,Paula Kurseth,Johanne Bjørkavåg,Sivert Gjævenes,Astrid Gjævenes,Jakob O. Utgård. Bildet er truleg teke i 80åra.

Kursethfolk frå Norge på besøk hos Kursethfolk i St. Peter,Minnesota. (Juli-1986)

Min far,Lars Kurseth

Ole Bjørkavåg,Marte Utgård,Paula Kurseth

Eli Kursetgjerde,Marit Kurseth,Bjørg Kursetgjerde. Desember 1969 stod det på bildet.

Øvre Kurseth. Mine besteforeldre: Jens P. Kurseth og Regine Kurseth.Den vesle jenta er truleg Anny Kurseth (Rokstad)

Skodespel på Hundeidvik skule. Paul Midtgård,Ole Andreas Utgård,Inger Kurseth,Kirsti Midtgård

Skodespel på Hundeidvik skule. Jon Kristian Johnsen,Hildur Garli,Karl Arne Utgård

Hundeidvik Blandakor med dirigent Josef Midtgård i 1968

Inger Kurseth og Hildur Garli,siste skuledagen 21. juni 1968

Marit Kurseth 17/5-1968. Gamleskulen i bakgrunnen.

Jostein Bueide og Jon Reidar Kurseth 17. mai 1968

Åse Bueide med songarhue 17. mai 1968

Ole Andreas,Karl Arne,Paul,Oddvin,Jon Reidar,Olav,Jostein 17/5-1968

Koldastølen for nokre tiår sidan.

Koldastølen for nokre tiår sidan.

Marte Kurseth (Utgård),Hans P Utgård,Lars Kurseth,Regine Kurseth,Jens J. Kurseth,Kristian Kurseth,Jens P. Kurseth,Ragnvald Kurseth.Fotografert i "Myrane" i Hundeidvik i 1936.

Far min,Lars Kurseth med hesten ein gong i 70åra.Onkel Karl Synnes er på besøk og gløser på.

Jan Tusvik og eg.

Bak: Inger Kurseth,Knut Urke Front: Kirsti Midtgård,Kjell Jarnes,Laila Utgård,Oddvin Utgård,Mildrid Utgård.

Båtmannskap i 1930 åra.Eg veit at Johan Tusvik (Myre-Johan),Jens Blakstad og Edvard Åkre (i styrehuset) er med på bildet.

Laila Utgård

Karl Tusvik,Johnny Myrseth,Lars O Utgård,Lars Kurseth,Olav Utgård,Jon P Midtgård,Jakob O Utgård.

Høyberging på Myrane i Tusvika. Karen Tusvik,Jarle Tusvik og Bastian J. Hatlemark.(Eldste bror til Hanna,Karen og Johan Tusvik)Bastian reiste til USA i 1906 og var heime ein gong-i 1955.Bildet er teke då.

Formfin-staben eingong på slutten av 50talet. Hans Hovden,Lars Kurseth,Arne Utgård,Bastian Hundeide,Jarle Bjørkavåg,Lars O. Utgård,Jakob O. Utgård,Johnny Myrseth,Magne Bueide,Jon P. Midtgård,Leif Urke,Jakob Utgård (Steinaplassen),Josef Midtgård,Karl Tusvik,Ole Bjørkavåg,Ole L. Utgård. Takk til Oline Bueide for lån av dette bildet og fleire andre bilde.

Elevar ved Hundeidvik skule.(Gamleskulen). Bak frå v: KIRSTI MIDTGÅRD,INGER KURSETH,LAILA UTGÅRD,ODDNY URKE,MAGNE HAUSVIK,JON KRISTIAN JOHNSEN,JOSTEIN BUEIDE,KARL ARNE UTGÅRD,OLE ANDREAS UTGÅRD,OTTAR MYRSETH. Midtrekke: MARIT MIDTGÅRD,SIGRUN MIDTGÅRD,ÅSE BUEIDE,HILDUR GARLI,LARS KÅRE UTGÅRD,TERJE UTGÅRD,ANNE UTGÅRD,HALVOR UTGÅRD,HARALD BUEIDE,TORKJELL UTGÅRD,IDAR ROTNES,ROGER ROTNES,STEINAR MYRSETH,HÅKON BJØRKAVÅG. Framme: LIDVAR KURSETH,BERIT UTGÅRD,EINAR BUEIDE (bak Berit),MARIT KURSETH,PETTER KURSETH,STIG GARLI,HILDE JOHNSEN,RANDI MYRSETH,BODIL BJØRKAVÅG,TOVE MARIE UTGÅRD.

Jostein Bueide,Åse Bueide,Jon Reidar Kurseth (med slips) og Inger Kurseth på Hovdeåsen.

Jostein Bueide,Åse Bueide,Jon Reidar Kurseth,Inger Kurseth.

Karin Holen,Hildur Kurseth og Else Bueide. Dei tre jentene var fødde same året-trur eg.

Mange kjende fjes på stølane.(Søndagsskulesamling ??? ) BAK FRA V: MARIT GRIMSTAD,UKJEND,MAGNE BUEIDE,LARS KURSETH,LIDVAR KURSETH,MARIT KURSETH. MIDTREKKE: OLINE BUEIDE,MARIE GRIMSTAD,SINDRE GRIMSTAD,ANNE KARIN ABELSET,PETRA ABELSET,PAULA KURSETH,JOSTEIN BUEIDE (framfor Paula),PETTER KURSETH. FRAMME: ÅSE BUEIDE,INGER KURSETH,MARIT MIDTGÅRD,EINAR BUEIDE,MILDRID UTGÅRD,OTTAR MYRSETH,HARALD BUEIDE.

Bak: Laila Utgård,Inger Kurseth,Kirsti Midtgård,Mildrid Utgård,Hildur Garli. Framme: Åse Bueide,Amalie Utgård

Jon Kurseth,Lars Hatlemark,Jon Reidar,Jens Kurseth

Jakob Utgård,Lars Utgård,Olave Utgård,Olga Sønderland (Utgård)

Johanne Bolle og Olave Utgård.Johanne var mor til Hilda Slyngstadli og Judith Dale.Olave var mor til Jakob,Olga (Sønderland) og Lars O. Utgård.

Kongens fortenestemedalje til Jon P. Midtgård,Lars O. Utgård og Lars Kurseth for lang og tru teneste for Formfin.

Kristin Slyngstadli,Einar Bueide,Halstein Kurseth,Lidvar Kurseth,Marit Kurseth.

Staute representanter frå Hundeidvik idrettslag: Magne Bueide,John Kurseth,Ole Bjørkavåg,Johnny Myrseth,Ole Myrseth. Den gongen var det ikkje berre fotball det dreia seg om.

Jorunn Hilde Dale og Åse Bueide på ski på "Bollemarka".

Jorunn Hilde Dale og Åse Bueide.

Johan,Else (Eilertsen) og Signe Bueide

På båttur.Trur eg kjenner att Oline Bueide,Bjarne og Eilert Midtgård.Ho fremst er Ingrid Utgård (Hernæs).

Oline Bueide (Kurseth) på vaskeoppdrag i Ystemyrane,Hundeidvik.

Else Bueide (Eilertsen) med sykkelen-den gongen også.Legg merke til dei to karane som ligg på magen i bakgrunnen.Kanskje dei ligg og solar seg ???

"Grønhaug-Knut" var frå Grønhaugen i Hovden,Hundeidvik.Han heitte eigentleg Knut K. Hovden.Utover seinhausten,etter slaktetida for han rundt på gardane og kjøpte skinn,som han leverte vidare til bl. a Rieber & Søn i Bergen.Om sommaren dreiv han med fisketørking.Han hadde også eigen båt.På bildet viser han det største saueskinnet,som han nokon gong kjøpte.Den eldre garde hugsar sikkert Grønhaug-Knut godt.Han var ein lokal "kjendis".

Frå innspelinga av 8 mm filmen "Swissrullkuppet"

"Hauhelljå" på konsert på Strandabøen.To tilhøyrarar,Sverre Kurseth og Jarle Hegg.

Hauhelljå på veg til Strandabøen.(Fekk slepe etter båten til Sverre Kurseth)

Sverre Kurseth var med i filmen.Han var "husbonden" på Strandabøen og jaga nattefriarar på sjøen.

Tomas Utgård,Lars Hatlemark og Harry Garli fekk velfortente blomar etter ein revy i Hundeidvik.Harry spelte "Brøvoll-Marte"-Tomas og Lars spelte trekkspel.

Haldor Slyngstadli som pianist Knardal på ein revy i Hundeidvik.Det høyrer med til historia at han ikkje fekk av seg kjolen og hadde den på på nachtspielet etter revyen.(Nattkjole). Det var forresten Emma Kurseth sin kjole.

Onkel Martin Kurseth på veg til jobb i Alaska.Er ikkje sikker på årstal,men Martin omkom på fiske i Alaska i 1955.

Litt av ein trio: Jon Reidar,Johan Sverdrup og Kjell Jarnes.

Sverre Kurseth og Arnfinn Utgård har vore på tur til Ålesund med båt.

Leif Slyngstadli,Tomas Utgård og Hans Utgård ved baren på grendahuset i Hundeidvik. (Eit bryllup,trur eg)

Sigrid og Ivar Johansen saman med Brøvoll-Marte d.e. (Harry Garli) .Steik kor vo lo !!!

Her er eit gammalt bilde,frå 1925/26.Fekk det tilsendt frå Leiv Utgård-Takk for det ! Bak frå venstre: Olga Utgård (g. Sønderland),Lars O. Utgård,Bergljot Utgård (g. Nupen),Leif Urke,Jakob O. Utgård. Framme: Ester Hovden (g. Knutsen),Edvard Hovden,Jakob P. Utgård (Steina-Jakob),ukjend,Knut K. Hovden (Grønhaug-Knut). Sistnemnte er identisk med før omtala skinnhandlar og fisketurkar frå Hovden.Som vi ser på bildet spela han også fele.

Dette bildet er frå 1934,truleg teke i Myrane i Hundeidvik. Frå venstre: Petter Utgård (Stormyr-Petter),Bertine Skarberg (Hermansen),ukjend,Olga Utgård (Nordstrand),Petrine Utgård (Alnes),Olga Utgård (Sønderland),Knut Skarberg,Hans P. Utgård,Jakob O. Utgård og framme ved tuten på sveivegrammofonen: Anny Kurseth (Rokstad).Dette er sikkert ein av dei fyrste grammofonane i bygda.Legg merke til platekassa ved sida av.Eg veit ikkje om det var denne grammofonen som blei brukt på ein juletrefest på bedehuset.I allefall blei det då valgt feil plate,istadenfor ein julesong blei det spela "Ole Petter Olsen var et fyllesvin"-ikkje alle sette like stor pris på det-den gongen. Familien Skarberg -Sigurd, Jensine (Grønhaug-Sina) og barna bodde nokre år i Yste Myrane.Dei flytta seinare til Grønhaugen i Hovden,der "Sina" var frå.Ho var dotter til før omtala Grønhaug Knut. Takk til Leiv Utgård for bildet.

På FergeBlues Cruise.

Petter Arne Utgård og Jon Reidar på BluesCruise,fotografert etter inntak av ein del pils.

M/S NORDSOL ved kai i Oslo.Denne båten blei bygd i Risør i 1917 og i 1949 ombygd hos Salthammer på Vestnes.Gjekk som rutebåt i Møre og Romsdal i fleire tiår.Gjekk ein god del på Hjørundfjorden.Mange minnest sikkert denne båten,som mang ein gong var innom kaia til "Lalla" (Lars L. Utgård) i Hundeidvik.Nordsol har vore i Chartertrafikk på Oslofjorden sidan 1979.Nordsol ser sameleis ut i dag,som for 50 år sidan.

B/F GEIRANGER-ein gong eit av flaggskipa til MRF.Gjekk om sommarane på Geirangerfjorden og Storfjorden frå 1937 til 1966.Om vinteren var Geiranger i rute rundt omkring i distriktet.Gjekk også ein del på Hjørundfjorden.Geiranger hadde plass til 16 bilar (!) og 274 passasjerar.Ferga hadde brann ombord fleire gongar.Ein gong dei frakta høy,tok det fyr og alt overbygg brann ned.I 1966 forliste Geiranger ved Averøya.Den vart heva og seinare hamna den som sandlekter på Rovde.Og i dag er Geiranger kai på same staden.

Namn på personane kjem !

I Megardsdalen-lenge før krigen. Frå venstre: Thea Midtgård,Gina Kalvø,Kristine Gjævenes Vegsund,Hans HP Utgård (Høgga-Hans),ukjend,Sverre Hundeide,ukjend,Thomas Midtgård (Hans-Thomas)

I Megardsdalen.Det var der det føregjekk.Dette bildet er truleg frå 1930 åra. Bak: Johan B. Sætre,ukjend,Sverre Hundeide,Kristine Gjævenes Vegsund,Nilla Gjævenes Hundeide,ukjend,Sivert Gjævenes,Bertha Midtgård Svabø,Petter Kursetgjerde,Hans Midtgård (Tore-Hans) Framme: Aslaug Urke Støbakk,Kalla Gjævenes,Alma Myrseth (trur det var syster til Johnny),Henna Midtgård (einaste jenta i den store syskenflokken i Toregarden-ho vart gift Garnes-og budde også der-Ulstein kommune),Hjørdis Blankholm (dotter til Lovise Utgård)

Dette bildet fekk eg tilsendt frå Svein Grimstad på Hareid.Det syner Hundeidvik,,truleg tidleg på 50 talet. Det syner bl. a Sjøbuda før brannen,Formfin,før murbygget var reist.Huset til Konrad Utgård er ikkje bygd og Peder Utgård sitt hus er under oppføring.Gamleskulen med uthuset (som seinare blei garasja til Konrad Utgård) er der. Revefarmen til Lars L. Utgård-vest for løa syner også. Eit gamalt bilde fortel mykje !

Bak: Systrene Petra (Abelseth Rotnes)-Jorunn (Bueide) og Marie (Grimstad) Utgård.Framme: Kåre Abelseth og Svein Grimstad.Dette bildet er sikkert teke på 50 talet ein gong. Takk til Svein Grimstad for bildet.

Marie og Svein Grimstad med barna,Hermann,Sindre og Marit.Jul i heimen tidleg på 60 talet-trur eg. Marie (Maia) er fødd Utgård og er syster til Petra og Jorunn.

Svein Grimstad med Anne Karin Abelseth på fanget.

Frå venstre: Ola Myrseth,Lidvar Utgård,Øyvind Utgård,Petter Ove Utgård.Bilde teke ca. 1972-73.

Petter Ove og Øyvind Utgård saman med si kjære besta,Marte Utgård og ein firebeint kamerat.Takk til Øyvind for fleire bilde,som eg fekk tilsendt.

Siver Bueide,Dagfinn Utgård og Lennart Utgård.

Hans P.O. Utgård (Myre-Hans) brenn bråte.

Tante Marte Utgård (f. Kurseth).

Jim Andre Kurseth,eldste sonen til Jan Einar og Svanhild Kurseth.Jan døydde i 1977.

Foran: Øyvind Utgård. Bak: Hans P. Utgård,Solveig Kurseth,Petter Ove Utgård,Ragnvald Kurseth,Gudrun Flatmark Utgård (no Flatmark Furnes). På altanen: Marte Utgård.

Hans P. O. Utgård (Myre-Hans) på traktoren.

Øyvind Utgård og besten,Hans P. O. Utgård (Myre-Hans)

Dette jaktbildet er teke på Skopphornet i 1934,fekk det tilsendt frå Leiv Utgård. Namna på personane er : 1. Lars O. Utgård 2. Hjalmar Kurseth (bror til Oli og John-han døydde i ung alder) 3. Hans Jarnes (Lege-Hans) 4. Karl Myrseth (Bøplassen på Myrseth) 5. Lars Myrseth (far til Ole) 6. Hans Midtgård (Tore-Hans) 7. Petter Myrseth (Bø-Petter) 8. Lars Myrseth jr. (Lalla) 9. Lina Utgård (gift med Lars O. Utgård-vi kalla ho Myre-Lina.) 10.Bertha Myrseth (Vollane) 11.Ole Myrseth 12.Peder Utgård 13.Hans Utgård (Høggaplassen) 14.Birger Utgård (Bror til Lalla og Volle-Bertha) 15.Henrik Utgård (Son til Lovise Utgård)) 16.Leif Urke (Hovde-Leif) 17.Andreas Utgård (Bror til Tomas,Hans,Jon......-dei var mange sysken og fleire døydde av tuberkulose i ung alder ) Mulig at eg tek litt feil om kvar dei kom i frå.Berre gi beskjed-så skal eg rette på det.

Godt voksne damer i Hundeidvik i 1945 pluss ELSE BUEIDE EILERTSEN, fremst.De godt vaksne : (Den yngste er 32 !!!) Framme: KAREN YTRESTRAND,LOVISE URKE,ANE UTGÅRD,OLAVE UTGÅRD,ANNA GJÆVENES. 2. rekke: KRISTINE MIDTGÅRD,BERTHA MIDTGÅRD,IDA ROTNES,HANNA KURSETH,INGA HAGEN,SUSANNE MYRSETH Framme: AMALIE JERNSLETT,JOHANNE BOLLE,NILLA HUNDEIDE,AGNES UTGÅRD,SIGNE BUEIDE,LAURA UTGÅRD,LAURA HOVDEN. Noken som veit i kva anledning bildet blei teke og kvar ???

Her er sjølvaste Hjørundfjordbåten "Rauma" ved kai i Molde,truleg seint 50tal eller tidlig 60tal.

Mine onkler Jens J. Kurseth (Toreplass-Jens) og Hans P. Utgård (Myre-Hans) i 1970 åra.

Marte og Hans P. Utgård-Emma og Jens Kurseth klare til å fare på biltur i Jens sin Wolksvagen (Boble).Bildet er tatt ein gong i 1970 åra.Legg merke til at Ole L. Utgård er i ferd med å sette opp murane på huset sitt.Takk til Gudrun Flatmark Furnes for bildet.

Palma og Hilmar Kurseth med barna Anny (Rokstad) og Jens H. Kurseth

Solrenning i Kaldalen-1934 står det bak på bildet.Bildet er teke ved Staveselet.Elles står det på bildet: Klara Hatlemark (Stennes)-Martin Sætre-Sofie Stave,søster til Alfred ?? Jenta framføre er ukjend.Klara Hatlemark var 19 år på denne tida og tente på Stave hos systera Olivia Stave og mannen Ludvik.Fekk dette bildet frå Aslaug Villa,som fann det i "arkivet" til mor si.

Fremste rekke: Gurine Hatlemark Mjeltevik,Karoline "Kalla" Hatlemark Skarbøvik,Karen J. Tusvik,Kristine J. Kurseth,Utgård. Nokon som kjenner resten ?? Takk til Jarle Tusvik for dette bildet og for fleire andre.

Her kjenner eg att Hans P. Utgård (Myre-Hans) og Hilmar Kurseth.Nokon som kjenner att andre ?

Kjenner att Karen Tusvik,Konrad Utgård,Tea Jarnes Utgård og kanskje Hans Midtgård (Tore-Hans).Nokon som kjenner att resten ? Bildet truleg teke i Megardsdalen.

Her er et bilde frå Koldastølen,lenge før 2. verdenskrig.Kanskje Kalla Hatlemark Skarbøvik t.v. bak og Gurine Hatlemark Mjeltevik t.h. bak-Dei andre ???? Takk til Jarle Tusvik for bildet.

Her kjem endå fleire historiske bilder etterkvart !
Sist oppdatert Mai-2011
 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...

Torbjørg Midtgård | Svar 24.11.2010 22.28

Artige bilder du har lagt ut. Her var mykje kjent folk.

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

11.12 | 19:21

Hei.
Egil Skjelnes,som spelte i bandet har CD plater igjen.Pris kr. 100,- + porto.
Han er å finne på Facebook. Mvh JR. Kurseth.

...
10.12 | 23:58

Hei. Er på jakt etter plata til Headin' West, vet du om den er å oppdrive noen plass? Hadde den på kassett på 90 tallet, hadde vært fint å hørt den igjen 😀

...
13.07 | 15:12

Jeg leter etter gamle bilder fra Aure:

* Hotell Søndmøre som lå i Haubukta, gikk konkurs 1879
* Bilder: Øvre Ullavik som min oldefar drev frem til 1879

...
28.07 | 14:37

Sendte e-post nå.

...
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE